Veterinary Software Design

 
Met software development op maat zijn handmatige en papieren processen, en ondoorgrondelijke data verleden tijd. Dat kan veel vaker dan je denkt. Veterinary Software Design werkt op basis van inventarisatie van je wensen, waarna je stapsgewijs wordt meegenomen in de ontwikkeling van de software.
Kortom: we maken jouw software die je al lang had willen hebben.
 
Daarom is Veterinary Software Design al sinds 1990 het adres voor:
 
  • software voor analyse van (big) data voor zowel de praktiserende dierenarts en diergeneeskundig onderzoek in de tweede en derde lijn, als voor buiten de diergeneeskunde
  • gerichte implementatie van veterinaire kennis en ruim 30 jaar ervaring in bedrijfsadvisering van melkveebedrijven
  • advisering op het raakvlak van diergeneeskunde en automatisering
  • data management, data analyse en visualisatie
  • dataverwerking van verschillende bronnen zoals EDI-DAP, EDI-NRS, CSV, Access, Excel en XML naar SQL server
  • software met toegepaste kennis van epidemiologie, statistiek, financiën, planning, logistiek en business intelligence
  • software met duidelijke overzichten en inzichtelijk grafische weergaven
  • eenvoudige en intuitieve bediening
  • en, natuurlijk, een goede service!